Eskolaratze Programa Osagarria

¿EN QUÉ CONSISTE?

Escolarización alternativa a nivel de Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria para adolescentes de 12 a 16 años. Se ofrece una atención muy personalizada o en grupos muy reducidos, aprendizaje en un entorno más flexible donde el aula es sustituida a menudo por el taller como lugar de aprendizaje.

La escolarización en esta unidad prevé el regreso en el Centro de referencia si se han modificado las causas que generaron una escolarización alternativa. Implica una coordinación entre centros.

NORI DOAN ZUZENDUTA?

Hezkuntza osagarriaren programa 14 urtetik beherakoentzat eta 16 urtetik beherakoentzat.

Eskolara joan ahal izateko, eskolara joateko beharrezko lineako iruzkinak izan gabe.

Programa hau eskola testuinguruak antolatuta dago.

ZERTAN DATZA PRESTAKUNTZA?

Helburua du ikaslearenegokitzepertsonalean eta sozialeanlaguntzea eta, era berean, DerrigorrezkoBigarrenHezkuntzakooinarrizkohelburuetanaurreraegitea. Eskuzko eta lanaurrekojardueraksartzendira, motibagarri izan daitezen eta heziketa-edukiakikasteko.

Jarduerahorienasmoaezlanbide-hastapenaizatea; horretarako, badaudebeste programa batzukhelburuhorieklortzekosortuak. Ikasleakjatorrikoikastetxekoaizatenjarraitzen du ondorioakademikoguztietarako: ikasturteanmatrikulatzea, ebaluazio-aktak. Hots, ikasleaberejatorrikoikastetxekoa da, eta ikastetxehorrekaurkezten du ikaslebat programa honetansartzekoproposamena, ebaluazio-prozesubateginondoren.

PROGRAMA

Programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ezarritako oinarrizko gaitasuna klortzea da.

– Adierazpen eta komunikazio eremua: hizkuntza, matematika, kultura eta arte gaitasunak, informazioa prozesatzea eta gaitasun digitala.

-Harremanen eta elkarrekin tzaeremua:

mundu fisikoarekin ezagu pengaitasuna eta interakzioa, eta gizarte eta hiritargaitasuna.

-Garapeneremua: autonomia eta ekimen pertsonala eta ikastenikastea.

Areak 3 ataletan banatzen dira:

  • Lantegia: jarduera desberdinak egiten ditu Arotzeria.
  • Pintura, Elektrizitatea eta BaratzeaElektrizitatea eta Baratzea.
  • Oinarrizko LanbideHeziketa.
  • Tutoretza eta lanindibidualak.
JARRAIPENA

Era berean, ikasleareneskola-proiektua eta bere aprobetxamenduaren jarraipena eskolaratze-programa osagarriko arduradunak eta jatorriko ikastetxeko tutorea kegingo dute elkarlanean, jarraipen- eta ebaluazio-bilerenbidez.

INFORMAZIOA ESKATZEA

Informazio gehiago nahi baduzu, gure fitxa betetzen du eta zurekin harremanetan jarriko gara.

WhatsApp chat